Monday, January 26, 2009

Install Windows Use Flash Disk

Software yang diperlukan

 • PeToUSB
 • BootSect
 • usb_prep8
Download software ini di sini dan extract ke dalam satu folder.

Langkah Pertama: PeToUSB

 1. Format USB drive menggunakan PeToUSB. Buka PeToUSB dan pastikan pilihan-pilihan berikut:
  • Destination Drive: USB Removable
  • Enable Disk Format
  • Quick Format
  • Enable LBA (FAT 16X)
 2. Klik pada butang Start untuk format USB drive.
  install-windows-usb-01
 3. Klik butang Yes pada kedua-dua window yang keluar.
  install-windows-usb-02
  install-windows-usb-03
 4. Setelah proses format USB drive selesai, mesej window “Operation Completed Successfully” akan keluar, klik OK pada window tersebut.
  install-windows-usb-04

Langkah Kedua: BootSect.exe

 1. Buka CMD dan terus taipkan path bagi folder bootsect. Sebagai contoh, jika anda extract fail zip tadi ke dalam C:, anda perlu taip: cd C:\usb-windows\bootsect\
  install-windows-usb-05
 2. Kemudian, taipkan: bootsect /nt52 H:
  install-windows-usb-06
 3. Ambil perhatian bahawa H: adalah drive letter bagi USB drive komputer ini. Gantikan H: dengan drive letter bagi USB drive anda. Kemudian, tekan Enter, dan tunggu hingga proses selesai.
  install-windows-usb-07

Langkah Ketiga: usb_prep8.exe

 1. Buka CMD dan terus taipkan path bagi folder usb_prep8. Sebagai contoh, jika anda extract fail zip tadi ke dalam C:, anda perlu taip: cd C:\usb-windows\usb_prep8\
  install-windows-usb-08
 2. Kemudian, taipkan usb_prep8
  install-windows-usb-09
 3. Pengenalan kepada usb_prep8 akan dipaparkan. Tekan apa-apa butang pada keyboard.
  install-windows-usb-10
 4. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan:
  install-windows-usb-11
 5. Sekarang, masukkan CD Windows XP ke dalam CD-ROM dan ikuti langkah seterusnya.
 6. Taip 1 dan tekan Enter. “Browse for Folder” akan dipaparkan, pilih CD-ROM Windows XP (atau CD Windows XP yang telah slipstream dengan driver SATA) klik butang OK.
  install-windows-usb-12
 7. Taip 2 dan tekan Enter. Masukkan apa-apa drive letter yang belum digunakan (sekiranya T: belum digunakan, masukkan T sebagai drive letter yang akan digunakan sebagai Virtual Drive)
  install-windows-usb-13
 8. Taip 3 dan tekan Enter. Masukkan drive letter bagi USB drive tadi. Oleh kerana USB drive komputer ini berada pada H:, jadi taipkan H.
  install-windows-usb-14
 9. Taip 4 dan tekan Enter. Kemudian taip Y dan tekan Enter untuk format USB drive dengan FAT 32.
  install-windows-usb-15
 10. Tekan apa-apa butang keyboard pada “Creating LocalSource on Temporary Drive”. Tunggu hingga selesai.
  install-windows-usb-16
 11. Tekan apa-apa butang keyboard pada “Making of LocalSource folder $WIN_NT$.~LS Ready”. Tunggu hingga selesai.
  install-windows-usb-17
 12. Klik Yes pada “Copy To USB-Drive – Start File Copy”
  install-windows-usb-18
 13. Klik Yes pada “Change Migrate.inf – USB-stick”
  install-windows-usb-19
 14. Klik Yes pada “Unmount Virtual Drive”
  install-windows-usb-20
 15. Akhirnya, USB drive anda kini telah sedia dengan Windows XP di dalamnya.

Install Windows XP Menggunakan USB Drive

 1. Sekarang, gunakan USB drive ini untuk install Windows XP. Masukkan USB drive pada komputer, dan pastikan boot sequence telah ditetapkan kepada USB HDD atau USB ZIP.
 2. Taip 2 dan tekan Enter, iaitu “TXT Mode Setup Windows XP, Never unplug USB-Drive Until After Logon”
  install-windows-usb-21
 3. Buat partition mengikut pilihan anda sehingga selesai, dan komputer akan restart.
  install-windows-usb-22
 4. Taip 1 dan tekan Enter, iaitu “GUI Mode setup Windows XP, Continue Setup + Start XP”
  install-windows-usb-22
 5. Teruskan proses install Windows XP kemudiannya seperti biasa.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...